פירוש ביטוי "חי העולמים"

מה המשמעות של הביטוח  חי העולמים כלפי השם מה משמעות ברוך השם לעולם ועד איזה שבח יש בזה? מה משמעות השבח של קיים לעד ? מה משמעות נצחיות השם שמופיע הרבה פעמים בתפילה ? מה משמעות תואר חיים ביחס להשם ?