נושא: גבורות גשמים

ביאור "גבורות גשמים" | חלק א

 

למה גשמים נכללים בגבורות?

למה נקטו בלשון גשם ולא מטר?

מה קשר בין גשמים למחיה המתים?
כתוב בגמרה שישועה מתרבה בזמן הגשם, מה הכוונה ?
למה מוזכרת פעמיים ביטוי ישועה בברכת מחיה המתים?