נושא: גבורות גשמים

ביאור "גבורות גשמים" | חלק ב

למה הגשמים נכללים בגבורות?

"אמר רבי יוחנן: ג' מפתחות בידו של הקב"ה שלא נמסרו ביד שליח,

ואלו הן: מפתח של גשמים (פרנסה) , ומפתח של חיה, ומפתח של תחית המתים". (תענית ב, ע"א)

מה הסוד של המפתחות האלו ?