נושא: שמות השם

פירוש ביטוי "חי העולמים"

מה המשמעות של הביטוח  חי העולמים כלפי השם

מה משמעות ברוך השם לעולם ועד איזה שבח יש בזה?

מה משמעות השבח של קיים לעד ?

מה משמעות נצחיות השם שמופיע הרבה פעמים בתפילה ?

מה משמעות תואר חיים ביחס להשם ?