נושא: אמירת קדושה

ביאור שירת המלאכים ואמירת קדושה

למה אומרים שלוש פעמים קדוש?
איזה סוגי מלאכים קיימים?
מה קשור המלאכים לקדושה?
מה זה שירת מלאכים ?
למה המלאך, שרו של עשיו, שנלחם עם יעקב ביקש להגיד שירה ?

עוד שיעורים על: אמירת קדושה