נושא: סיום התפילה

קדושה דסדרא | חלק ב

ביאור ס קדושה דסדרא בסוף התפילה.

מה הקשר של "ברוך אלוהינו שבראנו לכבודו" ל קדושה דסדרא ?

עוד שיעורים על: סיום התפילה