נושא: קריאת שמע שיעורים חדשים

קריאת שמע | קבלת מכלות שמיים| חלק א

מה משמעות קבלת עול ?
באיזה ביטוי מתבטא קבלת העול?
האם זה אהבת השם או קיום מצוות?