נושא: שבועות

מהות חג השבועות

מה המהות חג השבועות?

האם לימוד התורה הוא באמת מהות החג ?

למה החובה בחג השבעות דווקא "חציו לכם" ואסור לצום ?

מה הכוונה שרמז רב יוסי שהיה שוחט לכבוד חג השבועות "עגל משולשת" ?

מה הקשר בין ירושת ארץ ישראל וחג השבועות ? מה חלקן של הנשים בחג השבועות?

סיון תשפ"ב

עוד שיעורים על: שבועות