ביאור ברכת מודים

תמוז תש"פ שאלות הנידונות בשיעור מה קשר בין אבות לברכת מודים ? למה ברכת מודים יותר חמורה מברכת אבות ? מה פרוש "מודים דרבנן" ? למה צריך להגיד "מודים דרבנן" ? מה פירוש "מודים לך על שאנחנו מודים לך" מה הבדל בין מודים אנחנו לך ש… בין מודים אנחנו על .. ? למה יש עונש […]